Οδηγίες Άσκησης 1

Η φόρμα αξιολόγησης της καταγγελίας της άσκησης 1 περιλαμβάνει 5 κριτήρια αξιολόγησης εκ των οποίων:

α. Το πρώτο κριτήριο περιλαμβάνει τέσσερα υποκριτήρια, στα οποία τσεκάρετε την επιλογή σας ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

β. Έκαστο εκ των τεσσάρων επομένων περιλαμβάνει τρεις επιλογές εκ των οποίων τσεκάρετε τη μία μόνο.

Μετά την ολοκλήρωση της τσεκαρίσματος των προαναφερθέντων συμπληρώστε στο πεδίο των ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ κείμενο 2000 το πολύ χαρακτήρων με το οποίο εν συντομία να αιτιολογείτε τις επιλογές σας.

Τονίζεται ότι οι επιλογές σας γίνονται με βάση το περιεχόμενο της καταγγελίας και μόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
α. Όπου στην καταγγελία υπάρχουν αποσιωπητικά (…) νοείται ότι υπάρχει αντίστοιχο συγκεκριμένο όνομα
β. Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύετε τις απαντήσεις σας απεριόριστες φορές πριν τη λήξη του χρόνου.
γ. Θα πρέπει πριν την υποβολή της άσκησης να έχετε πατήσει μία φορά τουλάχιστον το κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
δ. Θα πρέπει πριν την εξάντληση του χρόνου της άσκησης να πατήσετε το κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ. Σε περίπτωση που δεν το κάνετε, το σύστημα με τη λήξη του χρόνου διατηρεί τις απαντήσεις της ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ αποθήκευσής σας.

 


Χρόνος αξιολόγησης το μέγιστο 45 λεπτά.

 

Μετάβαση στην άσκηση 1