Ενημέρωση Υποψηφίων

Σύμφωνα με τον χρονοπρογραμματισμό των σχετικών εργασιών περί τα μέσα Οκτωβρίου θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Αρχής πίνακας υποψηφίων που θα περιλαμβάνει τον αριθμό της αίτησης, την ημερομηνία οριστικής υποβολής αυτής (όπως τα στοιχεία αυτά απεστάλησαν στα emails των υποψηφίων), καθώς και τα αρχικά γράμματα του ονοματεπώνυμου καθενός εκ των 165 υποψηφίων που θα κληθούν, μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησης του συνόλου των υποψηφιοτήτων από την αρμόδια Επιτροπή, να συμμετάσχουν στην πρακτική δοκιμασία.

Καθένας από τους 165 υποψηφίους θα ειδοποιηθεί ατομικά με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στην αίτησή του.Στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα θα δίδονται και οι απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην πρακτική δοκιμασία.

Η πρακτική δοκιμασία προβλέπεται να διεξαχθεί εντός της επόμενης εβδομάδας από τη λήψη της σχετικής ενημέρωσης.

Ακολούθως, σε χρονικό διάστημα που υπολογίζεται σε 10 περίπου εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση της πρακτικής δοκιμασίας, 110 υποψήφιοι θα προσκληθούν, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να λάβουν μέρος σε δομημένη συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Τέλος, σε χρονικό διάστημα που υπολογίζεται σε 10 περίπου εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Αρχής ο πίνακας των 55 επιλεγέντων κατ’ αλφαβητική σειρά και ο προβλεπόμενος από την προκήρυξη εφεδρικός πίνακας υποψηφίων.