ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (Ε.Α.Δ.)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 10 Δεκ 2021

Σας ενημερώνουμε ότι ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου spyridon.komninos@aead.gr είναι ανενεργός. Για θέματα διαδικασιών επιλογής Επιθεωρητών Ελεγκτών, παρακαλείσθε να αποστέλλετε μήνυμα στη Γραμματέα της Επιτροπής και στο e-mail: ourania.katsoula@aead.gr

 


ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΗΧΕΙΩΝΣΥΝΔΕΣΗ |  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: 6ΙΒΡ46ΜΙ0Φ-8Θ6)