Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ΣΟΧ1/2022 έληξε την Παρασκευή 18/11/2022 23:59     Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) ανακοινώνει την πρόσληψη, συνολικά  έξι (6) ατόμων  στην Κεντρική της Υπηρεσία. Η πρόσληψη θα γίνει με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021. […]

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Read More »

Οδηγίες Άσκησης 1

Η φόρμα αξιολόγησης της καταγγελίας της άσκησης 1 περιλαμβάνει 5 κριτήρια αξιολόγησης εκ των οποίων: α. Το πρώτο κριτήριο περιλαμβάνει τέσσερα υποκριτήρια, στα οποία τσεκάρετε την επιλογή σας ΝΑΙ ή ΟΧΙ. β. Έκαστο εκ των τεσσάρων επομένων περιλαμβάνει τρεις επιλογές εκ των οποίων τσεκάρετε τη μία μόνο. Μετά την ολοκλήρωση της τσεκαρίσματος των προαναφερθέντων συμπληρώστε στο

Οδηγίες Άσκησης 1 Read More »