Ολοκλήρωση 1ου σταδίου αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για αποσπάσεις σε θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) (20 Οκτωβρίου 2021)

Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε το 1ο στάδιο αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για την κάλυψη με απόσπαση 55 θέσεων επιθεωρητών-ελεγκτών στη Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο πίνακα καλούνται να συμμετάσχουν στο 2ο στάδιο αξιολόγησης (πρακτική δοκιμασία), η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά (online) και απομακρυσμένα, την Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 17:30-20:00.
Οι προκριθέντες υποψήφιοι θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχαν δηλώσει στην αίτησή τους, στο οποίο θα εμπεριέχονται αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής τους στη διεξαγωγή της πρακτικής δοκιμασίας.
Πίνακας προκριθέντων υποψηφίων